Privacystatement Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant

In onze privacyverklaring staat hoe Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant omgaat met privacygevoelige gegevens. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@rmtmiddenbrabant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft vervangen door hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rmtmiddenbrabant.nl.

Iets voor jou?

Neem dan contact op voor een verkennend gesprek:
088-293 59 19
info@rmtmiddenbrabant.nl

Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, jouw opstap naar werk