Webevent Onderwijsloket Thema event: Q&A met adviseurs van het Onderwijsloket

Tijdens dit webevent met adviseurs van het Onderwijsloket worden de verschillende bevoegdheden in het onderwijs besproken en kun je vervolgens kiezen voor een break-out room over routes naar het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Ook is er de mogelijkheid om over die sector meer vragen te stellen.
Bedenk dus vast goed over welke sector jij meer wilt weten.


19:30 - 20:30
Locatie: Online

Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, jouw opstap naar werk